Hogguér, Daniel von (9206h)

Petrus Laestadius håller gudstjänst
Om boken

Hogguér, Daniel von,
Vildmarksliv i Lappland för hundra år sedan: med bilder efter teckningar av författaren / Daniel von Hogguér ; översatt av Harry Blomberg. – Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928. – 165 s. ; 20 cm. ; ill.

Sökord
Reseskildringar; tyska resenärer; Lappland; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Med stor tillfredsställelse hälsar man den svenska översättningen av denna bok, som hittills i sin begränsade tyska upplaga (Reise nach Lappland, 1841) fört en undanskymd tillvaro och därjämte utgjort en av bokvärldens rariteter. Författaren tillhörde en internationell adlig köpmannasläkt med gamla svenska förbindelser och introducerad som friherrlig på svenska riddarhuset. Han var själv major i svensk tjänst och hyste ett varmt intresse för Sverige, vilket till slut resulterade i denna färd, på vilken han medförde ett par franska vänner för att visa dem landet. De tre herrarna voro tydligen tränade sportsmän och fördrogo med ett utmärkt humör resans ingalunda obetydliga strapatser, logerade i lappkåtor och levde av landets enkla kost. Skildringen av deras äventyr är frisk och välgjord, full av goda iakttagelser och av sympati för allt svenskt.
Den ger även ett utmärkt och levande porträtt av Petrus Læstadius, som en tid medföljde som ciceron. Boken har alltjämt stort intresse, de förhållanden den skildrar t. ex. hos lapparna äro ju ännu i stort sett tämligen oförändrade. Man kunde ha önskat en något grundligare revision av ortnamnen. T. K. (Ur Biblioteksbladet [tillgänglig 2008-10-14] ) (nytt fönster)

Se tyska utgåvan med tillhörande planschbilaga