Læstadius, Petrus (9026l)

TitelsidaOm boken
Læstadius, Petrus, 1802-1841
Journal för första året af hans tjänstgöring såsom missionär i Lappmarken / i utdrag utg. af Arvid Högbom. – Stockholm: Ljus, 1900. – 121 s. ; 20 cm.
Serie: För skola och hem ; 12

 

 

 

Sökord
Geografi; samer; mission; vardagsliv; traditioner; reseskildringar

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Læstadius
, Petrus, präst (bror till Lars Levi).
Petrus Læstadius prästvigdes 1825 och blev året därpå lappmissionär i Pite lappmark. Han blev den förste lappländske författaren av betydelse och mest känd är han för sina dagböcker. Journal för första året… är en fängslande skildring av natur och människor i Lappland och boken blev en stor framgång. Petrus Læstadius antecknade sina iakttagelser av detaljer om olika levnadsförhållanden i de byar han besökte på sina resor. 1833 publicerade han en andra del, Fortsättning af Journalen öfver missions-resor i Lappmarken innefattande åren 1828-1832.

Källla
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen (1994). Umeå: Norrlands universitetsförlag. Bd. 2, s. 397