Berglund, August (9009b)

Polisuppsyningsman Aug. Berglund
Om boken

Berglund, August, 1863-
Berättelse öfver sommarferiekurserna i Boden: 8-15 juni 1903 / afgifven af Aug. Berglund. – Luleå: Hallman & Helin, 1904. – 67 s. ; 20 cm. ; ill.

 
Sökord
Undervisning; sommar; deltagarlista; Boden; folkhögskolor; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Fotografierna föreställer
Folkhögskolan i Boden; Landshöfdingen K. J. Bergström; Professor J. A. Lundell; Professor F. von Schéele; Fil. Kand. Johannes Hallbäck; Direktör Yngve Melander; Lektor C. Svedelius; Professor A. G. Högbom; Professor Curt Wallis; Öfversten Emil Melander; Kyrkoherden J. A. Englund; Professor Schéele håller föredrag i Tallbacken; Direktör L. De Vylder; Domprosten O. A. Wester; Polisuppsyningsman Aug. Berglund; Föreläsare och deltagare i sommarkurserna