Wiklund, Karl Bernhard (9107w)

Sagan om katten och gumman
Om boken

Wiklund, Karl Bernhard, 1868-1934
Handledning vid den första undervisningen i svenska i skolorna i Tornedalen / K. B. Wiklund. – Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1916. – 79 s. ; 21 cm ; ill.

 

Sökord
Undervisning; Tornedalen; språkvetenskap; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Wiklund, Karl Bernhard, språkforskare.
Wiklund reste ofta bland samerna. Förutom sina studier bland samerna studerade Wiklund även slaviska och nordiska språk i Uppsala. Wiklund förvärvade snabbt både nationellt och internationellt en dominerande ställning inom sameforskningen. Han var också svenska statens expert i frågor rörande samer och finnar, bl.a. i renbetesförhandlingar med Norge och i utredningar om skolfrågor i Tornedalen. Wiklunds vetenskapliga produktion är fokuserad på samiska språk och samisk kultur.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1996. Bd. 4, s. 299