Nordström, K. F. Teodor (9101n)

Jonas Meldercreutz
Om boken
Nordström, Karl Fredrik Teodor, 1843-1920
Jonas Meldercreutz : Minnesteckning / af Th. Nordström. – Uppsala & Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1914. – 28 s. ; 22 cm
Med porträtt och karta.

 

 

 

Sökord
Jonas Meldercreutz; Meldersteins bruk; kartor

Bokvisning

 

Om författaren
Nordström
, Karl Fredrik Teodor, bergstekniker, ämbetsman.
1861 började Nordström studera i Uppsala. Mellan åren 1871-1872 var han elev vid Bergsskolan i Stockholm och hade därefter flera förordnanden vid Sveriges geologiska undersökning, Tekniska högskolan och bergsstaten. 1879 blev han gruvingenjör i Sala. 1891 blev Nordström ordinarie kommerseråd i Kommerskollegiet och 1897 tillträdde han som generaldirektör och chef för Järnvägsstyrelsen.  Mellan åren 1904-1911 var han landshövding i Örebro. Under åren 1897-1905 var han en av Stockholm stads representanter i Andra kammaren.  En av Nordströms förtjänster var anläggandet av Gällivare-Riksgränsbanan.

Källa
Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi (1904). Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 19, s. 1359
[tillgänglig 2008-11-03]