Raab, Carl (9006r)

Titelsida
Om boken
Raab, Carl, 1815-1902
Den norrländska Malmbergsfrågan : Förslag till tidsenligt skatte- och finansväsen 1902. – Vexiö, 1902. – 32 s. ; 22 cm.

Sökord
Bergsbruk; mineraler; Lappland; historia; skatter

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Författaren förordar, i den här skriften, att staten borde köpa malmfälten i Norrbotten:
Staten skall inköpa grufvorna och själf öfvertaga malmbergen, icke allenast för att få alla inkomster, utan jämväl därför, att den bör afklippa alla närgångna spekulationer och fyndighets-sökare på dessa statens marker, hvarjämte den härigenom förhindrar utländske mäns indragande i vår industriella verksamhet. (s. 9)