Rosén, Gustaf (9015r)

Titelsida
Om boken

Rosén, Gustaf
Förhållanden och missförhållanden vid Ofotenbanan / upptecknade af Gustaf Rosén. – Umeå, 1902. – 164 s. ; 21 cm.

 

 

Sökord
Järnvägar; Ofotenbanan; spårvägstrafik; norrbotten; historia; vetenskapshistoria

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Utdrag ur boken
Driftkostnaden för kraftstationen uppgår till 120 kr. per dag, och den nytta ifrågavarande anläggning gör, har beräknats till 105 kr. dagligen. Med en anläggningskostnad af en million kr. synes det vara en den sämsta affär staten gerna kunnat göra, och i ersättning för den vanvettiga utgiftsposten har icke ens tid vunnits. (s. 103)