Wiklund, Karl Berhard (9123w)

Titelsida
Om boken

Wiklund, Karl Bernhard, 1868-1934
Lärobok i lapska språket / Karl Bernhard Wiklund. – 2 rev. uppl. – Stockholm Björck & Börjesson, 1915. – iv, 313 s. ; 21 cm.
Med samisk-svensk ordbok.

 

 

Sökord
Språkvetenskap, läromedel; samiska; grammatik; läsövningar; ordböcker

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Wiklund
, Karl Bernhard, språkforskare.
Wiklund reste ofta bland samerna. Förutom sina studier bland samerna studerade Wiklund även slaviska och nordiska språk i Uppsala. Wiklund förvärvade snabbt både nationellt och internationellt en dominerande ställning inom sameforskningen. Han var också svenska statens expert i frågor rörande samer och finnar, bl.a. i renbetesförhandlingar med Norge och i utredningar om skolfrågor i Tornedalen. Wiklunds vetenskapliga produktion är fokuserad på samiska språk och samisk kultur.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1996. Bd. 4, s. 299