1751 års traktat (9121t)

Titelsida
Om boken

1751 års traktat angående gränsen mellan Sverige och Norge: jämte tillhörande första kodicill angåendee lapparnas flyttningar m. m. – Stockholm, 1913. – 16 s. ; 22 cm.

 

 

Sökord
Rättsväsen; Sverige; Norge; historia; lagar; förordning; konvention; författningar; samer; renar; betesmark; renmärken; kronomark

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Innehåller även

Kongl. maj:ts någiga förordning: rörande de lappar, som med renar flytta emellan […] Sverige och Norge. – Stockholm, 1883. – 17 s.
Lag angående förlängning af tiden, under hvilken förordningen den 6 juni 1883 rörande de lappar […] skall vara gällande. – Stockholm, 1898. – 1 s.
Lag angående förlängning af tiden under hvilken förordningen den 6 juni 1883 rörande de lappar […] skall vara gällande. – Stockholm, 1901. – 2 s.
Lag angående förlängning af tiden under hvilken förordningen den 6 juni 1883 rörande de lappar […] skall vara gällande. – Stockholm, 1904. – 1 s.
Konvention mellan Sverige och Norge angående flyttlapparnes rätt till renbete m. m. Stockholm, 1905. – S. 13-17
Statsutskottets utlåtande […] rörande de svenska flyttlapparnas renbete i Tromsö och Nordlands amt. – Stockholm, 1907. – 8 s.
Konvention angående inledande av förhandlingar med Norge rörande flyttlapparnas rätt till renbete m. m. – Stockholm, 1913. S. 4-6
Lag angående de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige. – Stockholm, 1886. – 12 s.
Lag angående renmärken. – Stockholm, 1886. – 3 s.
Lag om de svenska lapparnes rätt till renbete […]. – Stockholm, 1898. – 19 s.
Lag om ändrad lydelse af 25 § i lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige. – Stockholm, 1904. – S. 3-4
Lag om renmärken. Stockholm, 1898. – 7 s.
Lag angående ändring i vissa delar av lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. – Stockholm, 1917. – S. 795-799
Kungörelse angående […] inkräktning å viss kronomark inom lappmarkerna och renbetesfjällen. – Stockholm, 1917. – 2 s.
Svensk författnings-samling. – Stockhom, 1873. – 20 s. (pdf) (nytt fönster)
Svensk författnings-samling. – Stockholm, 1906. – 2 s.
Svensk författnings-samling. – Stockholm, 1909. 7 s.