Ragnar Lassinantti

Ragnar Lassinanttis ”Pohjoiskalottiprogram”

Ragnar Lassinantti (1915-1985) var under åren 1957-1966 socialdemokratisk riksdagsman. Från 1966 till 1982 var han Norrbottens landshövding. Både under sin tid som riksdagsman och som landshövding verkade han oavbrutet för Norrbottens utveckling och för ett nära samarbete mellan länderna på Nordkalotten.

Hans starka intresse för kultur-, utbildnings- och språkfrågorna på Nordkalotten framgår i det efterlämnade ljudmaterialet på ca 600 ljudinspelningar. Dessa ljudinspelningar innehåller radioinspelningar för programmet ”Pohjoiskalotti” som till stor del utgörs av intervjuer med personer på Nordkalotten. Radioinspelningarna som nu finns på CD behandlar ämnen som religion, litteratur, författare, företagande, språkfrågor, beredskapstider, lokal kulturhistoria, hembygdsfester, sånger/musik, flottning, nåjder, ur bondepraktikan, omtalade lekmannapredikanter och präster, om samiska förhållanden, jojkar, m.m.

Förutom intervjuer med personer från den svenska och finska Tornedalen innehåller dessa unika ljudinspelningar även intervjuer med personer från Nordnorge.

Nu går det att lyssna på programmen också:
Lyssna på webben
Användarnamn: Besökare
Lösenord: ljudarkivet