Keyland, Nils (9202k)

Bild ur boken
Om boken

Keyland, Nils, 1867-1924
Dablot prejjesne och dablot duoljesne : tvänne lappska spel från Frostviken, förklarade och avbildade / av Nils Keyland. – [Stockholm], [1921]. – S. [35]-47 ; 24 cm ; ill.
Ur: Etnologiska studier tillägnade Nils Edvard Hammerstedt 1921.

 

Sökord
Etnografi; samer; sällskapsspel; illustrationerBokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Keyland, Nils, folklivsforskare och kulturhistoriker.
Keyland blev intendent för Nordiska museets kulturhistoriska avdelning på Skansen 1912. Sedan 1898 gjorde han för Nordiska museets räkning upprepade samlings- och studieresor, huvudsakligen i Värmland, men även i våra nordliga landskap och Norge. Han skrev många uppsatser i tidskrifter till exempel i ”Journal de la Société finno-ougrienne” (Om renslakten och beredningen av renhudar, 1913) och i ”Etnologiska studier tillägnade N. E. Hammarstedt 193/321″ (Om det lappska dablospelet).

Källa
Nordiska familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi (1924). Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 36, s. 993 (nytt fönster) [tillgänglig 2008-10-03]

För mer information om Nils Keyland se Fataburen (nytt fönster) [tillgänglig 2008-10-03]