Okänd (9024a)

SvappavaraOm boken
Atlas till underdånig berättelse om en undersökning af mindre kända malmfyndigheter inom Jukkasjärvi malmtrakt och dess omgifningar / verkställd af Sveriges geologiska undersökning på grund af Kongl. Maj:ts nådiga beslut den 19 maj 1899. – Stockholm, 1900. – 8 kartor ; 27*39 cm. ; ill.

 

 

 
Sökord
Naturvetenskap; geologi; Jukkasjärvi; malm; Svappavaara; kartor; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)