Okänd (9109n)

Titelsida
Om boken

Nils Stockfleth : lapparnes apostel. – Stockholm: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, 1912. – 35 s. ; 18 cm.

 

 

 


Sökord

Religion; Stockfleth; samer; mission; Norge; Finnmarken

Bokvisning (Kräver plug-in) (nytt fönster)

 

Om Stockfleth
1820 började Stockfleth studera teologi och blev 1825 kyrkoherde i Vadsö. För att komma samerna närmare flyttade han vidare till Lebesby. 1839 sa han upp sig, men fortsatte att verka för samernas väl genom att bland annat ge ut skrifter på samiska. Han reste i samiska bygder i Norge, Finland och delvis även Sverige och fick hjälp med språket av språkforskare i både Danmark och Finland. Från och med 1836 bosatte han sig i Oslo och undervisade i samiska och finska vid universitetet. Sommaren 1840 besökte Stockfleth Stockholm och vintern 1843 reste han i den svenska lappmarken.

Källor
Nordisk familjeordbok: Konversationslexikon och Realencyklopedi (1917). Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 26, 1454 f.
(nytt fönster) [tillgänglig 2007-01-15]

Bring, Samuel E. (1954). Itineraria Svecana: Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950. Stockholm: Almqvist & Wiksell. s. 210