Laestadius, Lars Levi (9209e)

Bokpärm
Om boken

Ett brev från Lars Levi Laestadius till en ungdomsvän, 3 juni 1848. Stockholm: Svenska teknologför., 1921. S. 72-74 ; 27 cm.
Särtr. ur: Rig; 1921: 1-2

 

 

Sökord
Lars Levi Laestadius; Carl Gustaf Indebetou; brev

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

(Ladda ner insticksmodul/plug-in) (nytt fönster)

Utdrag ur boken
Såsom ett slags bihang till sina pastoralteser utgav Lars Levi Laestadius 1848 en skrift på latin, som hade titeln ”Crapula mundi”. Denna väckte på sin tid ett mycket stort uppseende och föranledde Laestadius’ studiekamrat från Uppsala, dåvarande ledamoten av höglovliga borgarståndet, bruksägaren Carl Gustaf Indebetou att sända författaren ett brev med kritik över i ”Crapula mundi” uttalade åsikter. Det är Laestadius’ svar på detta brev, som här återgives, då det i mångt och mycket torde vara karaktäristiskt för brevskrivarens religiösa ståndpunkt vid denna tid. (s. 72)