Hasselberg, Carl (9301h)

Om boken
Hasselberg, Carl J. E., 1856-1938
Pehr Högström: föredrag vid prästkonferens i Örnsköldsvik den 25. september 1930 / C. J. E. Hasselberg. – Härnösand: Föreningen för norrländsk hembygdsforskning, 1930. – 36 s. ; 25 cm ; porträtt
Separattryck ur Arkiv för norrländsk hembygdsforskning, 1930.

Sökord
Biografi; Pehr Högström; mission; lappmark

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Se även åminnelsetal över Pehr Högström.

Om författaren
Hasselberg, Carl, präst och kyrkohistoriker.
Hasselberg prästvigdes 1882 och blev kyrkoherde och senare kontraktsprost i Grundsunda. 1919 gav han ut Norrländskt fromhetslif på 1700-talet, som behandlar den pietisktiska rörelsens tidigaste utveckling i Norrland. Hasselbergs kyrkohistoriska författarskap har bestående värde främst genom de utförliga och sakligt tillförlitliga biografierna.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1994. Bd. 2, s.182 f.

För mer info. om Pehr Högström se till exempel

Wikmark, Gunnar (1979). Pehr Högström: en storman i Norrlands kulturarv. Stockholm: Kung. Vetenskapsakademien.

Perh Högströms missionsförrättningar och övriga bidrag till samiska kyrkohistoria / utgivna och kommenterade av Carl F. Hallencreutz. Uppsala universitet: institutet för missionsforskning, 1990.