Haller, Elof (3002h)

Titelsida
Om boken

Haller, Elof, 1866-1915.
Svenska kyrkans mission i Lappmarken under frihetstiden / af Elof Haller. – Stockholm: A. V. Carlsons. – 155 s. ; 22 cm.

 

 

Sökord
Religion; historia; mission; samer; lappmark; präster; Johannes Tornæus; Pehr Högström; Pehr Fjellström; ecklesiastikverket; kyrkan; skolor; frihetstiden

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Boken ger en historik över missionen i lappmarken och visar vilka personer och myndigheter som präglat dess utformning.