Montelius, Oscar (8708m)

Fornfynd
Om boken

Montelius, Oscar, 1843-1921
Minnen från lapparnes stenålder i Sverige / af Oscar Montelius. Stockholm, 1875-1876. 39 s. 22 cm. ill.
Aftr. ur Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets-Akademiens Månadsblad, 1874, Juli-Nov.

 

Sökord
Arkeologi; samer; stenålder; illustrationer

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Montelius
, Oscar, arkeolog.
Montelius var på sin tid en av Europas främsta arkeologer. I Minnen från lapparnes stenålder… förutsätts samerna vara den tidigaste befolkningen i Norrland. Senare antog Montelius dock att ”våra germanska förfäder” var de första inbyggarna i hela landet.

Källor
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 3, s. 159 f.

Nordisk familjeordbok: Konversationslexikon och Realencyklopedi (1913). Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 18, 989 f.f.
[tillgänglig 2007-01-22]

äver