Laestadius, Lars Levi (8205l)

TitelsidaOm boken
Læstadius, Lars Levi, 1800-1861.
Om möjligheten och fördelen af allmänna uppodlingar i lappmarken jemte förslag till en nybyggscholas anläggande derstädes, eller anvisning, att på allmän bekostnad befrämja allmänna uppodlingar i nämnde landskap, till båtnad för staten / af L.L. Laestadius. – Stockholm, 1824 (Haeggström). s. 143 ; 19 cm
Med 4 tabeller. Variant titel: Om uppodlingar i Lappmarken på det allmännas bekostnad.

 

Sökord
Geografi; lappmark; odling; klimat; vegetation; växter; träd; sjöar; myrmark; myggor

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om möjligheten och fördelen af allmänna uppodlingar i lappmarken… är skriven med avsikt att bevisa lappmarkens fruktbarhet och börjar med en geografisk beskrivning av lappmarken. Sedan följer beskrivningar av klimatet och vegetationen. Læstadius ger även en förklaring till varför uppodlingarna inte kommit lika långt i Lappmarken som på annat håll i landet. Slutligen ger han förslag på hur allmänhetens medel skulle kunna användas på bästa sätt för lappmarkens uppodling.

Om författaren
Læstadius, Lars Levi, botanist och präst.
1819 gjorde han en botanisk resa genom Ångermanland, Medelpad, Jämtland och över till Trondheim i Norge. Därefter reste han vidare norrut längs norska havskusten till Vefsenfjord och tillbaka till Sverige och Arjeplog. 1820 tog han studentexamen i Uppsala och gjorde med stöd av Vetenskapsakademien en resa genom Luleås lappmarker 1821. Under de följande åren reste han i hela Sverige, bland annat genom Norrbotten och Pite lappmark 1823.
Læstadius blev känd som grundaren av Læstadianismen och var även verksam i nykterhetsrörelsen.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 2, s. 397

Svenskt biografiskt handlexikon. Stockholm: Bonniers, 1906, del II, s. 2
[tillgänlig 2006-12-05]