Samzelius, Hugo (8941s)

TitelsidaOm boken
Samzelius, Hugo, 1867-1918
Etnografiska studier från Öfverkaliks socken i Norrbottens län – några anteckningar från den nordligaste svenskbygden / Hugo Samzelius. – Stockholm, 1892. – S. 46-63 ; 24 cm. Ur Nordiska museets arkiv.

 

Sammanbunden med
Samzelius, Hugo
Sagor och sägner, skrock och öfvertro från finnbygder och lappmarker / Hugo Samzelis. – S. 184-212, 191-234

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodu) (nytt fönster)

 

Sökord
Etnologi; berättelser; folksägner; mytologi; lappmark; vidskepelse; Överkalix

Om författaren
Samzelius
, Hugo, jägmästare, författare.
Samzelius var jägmästare i Norrbotten och sina upplevelser i tjänsten fick han användning av i sitt författarskap. Hans främsta verk är I Nordanland.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 4, s. 84