Erik Wahlberg

Erik Wahlberg

1996 gjorde Marita Mattson Barsk en intervjuserie med Erik Wahlberg

Nordkalottens kultur- och forskningscentrum har överfört intervjuserien till CD som innehåller:

  • språkbegrepp, språkhistoria, språkliga härledningar, språkgränser, dialekt
  • nyare historia härlett till ord, naturnamn, byanamn, naturföreteelser
  • kulturformer, släktdrag
  • gamla namn, tornedalska namn, väderstreck, ortnamn, person/släktnamn
  • meänkieli, låneord, assimilation, folkvandringar
  • samband mellan Euroboreala – Indoeuropeiska folk