Historia 1800

 

Namn Titel Årtal
Aldercreutz, G. M. Fälttågen emot Ryssland 1808 och 1809… 1836
Hesselius, J. P. Relation af händelserne i Luleå… 1810
Lindström, AD. Friherre Pukes expedition till Vesterbotten… 1893
Montgomery, G. A. Historia öfver kriget emellan Sverige… 1842
Ohdner, C. T. Lärobok i fäderneslandets historia 1878
Ohdner, C. T. Lärobok i fäderneslandets historia 1891
Okänd Gränse-reglerings-tractat… 1811
Regnér, P. B. Kriget och tillståndet i Vesterbotten… 1891
Starbäck, G. Ruottin historiasta… 1874
Starbäck, G. Svenska historien… 1884