Regnér, Per Bengtsson (8908r)

Soldater
Om boken

Regnér, Per Bengtsson
Kriget och tillståndet i Vesterbotten 1809 : jämte föregående historik öfver ryssarnes infall i Vesterbotten på 1700-talet / af P.B. Regnér. Stockholm: Fahlcrantz – 67 s. ; 22 cm.

 


Utdrag ur boken

Fienderna foro förfärligt fram i Torneå och Kalix socknar, i det att de plågade och dödade folket, ja till och med uppbrände några gårdar med folk och boskap lefvande. De bortförde kor och spannmål, som de öfverkommo, och gjorde sålunda hemmanen öde. (s. 7)

Sökord
Historia; geografi; krig; ryssar; Umeå; Kemi; Torneå

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)