Odhner, Clas Theodor (8716o)

Vikingaskepp
Om boken

Odhner, Clas Theodor, 1836-1904
C. T. Odhners lärobok i fäderneslandets historia : under författarens ledning bearbetad för folkskolan = C. T. Odhneren åppetuskirje aitiglandan suptsasikum reitetum almogen skoli tet / same kiälai puoktetum Johannes Mörtsellest. – Stockholm: Norstedt, 1878. – 227 s. ; 17 cm. ; ill.
Parallelltext på svenska och samiska.
Skinnbd.

Sökord
Historia; Sverige; läromedel; forntiden; medeltiden; reformationstiden; storhetstiden; frihetstiden; gustavianska tiden; nutiden; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Illustrationerna föreställer
Gravhögarna vid Gamla Uppsala; Vikingskepp; Forn-nordisk gästsal; biskop i full mundering; munk; Birger Jarl; Riddare till häst; Den heliga Birgitta; Drottning Margareta; Engelbrekt; Befäst adelsgård; Gustaf den 1:ste; Uppsala domkyrka; Carl den 9:de; Gustaf den 2:dre Adolf; Axel Oxenstjerna; Carl den 10:e Gustaf; Carl den 11:fte; Magnus Stenbock; Carl den 12:te; Arwid Horn; Carl von Linné; Gustaf den 3:dje; Carl den 14:de Johan; Oskar den 1:te; Carl den 15:de; Oskar den 2:dre; grav från stenåldern; verktyg från stenåldern; verktyg från bronsåldern; grav från bronsåldern; hällristningar; verktyg från järnåldern; grav från järnåldern; runsten; äldre mynt

Läs om Odhner i Nordisk Familjebok. (nytt fönster) [tillgänglig 2007-10-12]