Montgomery, Gusaf Adolph (8406m)

Titelsida
Om boken
Montgomery, Gustaf Adolph, 1791-1861
Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808-1809 / af Gust. Montgomery. – Örebro, 1842. – 2 vol. – 206 ; 310 s. ; 21 cm.
Med 4+3 kartor.

 

 

Sökord
Historia; Sverige; Finland; krig; Torneå; Övertorneå; Kalix; Aminoff; kartor

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Montgomery
, Gustaf Adolph, militär och politiker.
Mellan åren 1842-1856 var Montgomery landshövding i Västerbottens län, men han började sin karriär som trumslagare vid Österbottens regemente. Montgomery deltog i fälttåget 1808 och 1842 gav han ut boken om kriget mellan Sverige och Ryssland, ur vilken J. L. Runeberg sägs ha hämtat inspiration till sin berättelse Fänrik Ståls sägner.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1995. Bd. 3, s. 160