Lindström, AD. (8938l)

Karta öfver Botniska viken
Om boken

Lindström, Ad.
Öfveramiralen, friherre Pukes expedition till Vesterbotten år 1809 / anteckningar af Ad. Lindström. – Stockholm: Militärlitteratur-föreningen, 1893. – 139 s. ; 22 cm.
Med 6 bilagor och 5 kartor.

 

 

Sökord
Historia; finska kriget; Västerbotten; Norrbotten; Piteå; Uleåborg; Kemi; Torneå; Kalix; fredsunderhandlingar; general Kamenskij; regementen; bataljoner; kustarmén; sjötransport; krigsrådet; landstigning; strid; återtåg; kartor

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Kartorna
Bottniska viken; kustarméns operationsort; Säfvar [Sävar]; Djekneboda [Djäkneboda]; Ratan