Krigsväsen 1800

Namn Titel Årtal
Forsberg C. D. Stadganden rörande rotehållaren och soldaten… 1849
Grill, C. L. […] svenska Indelningsverket. B. 2 (faks. utg.) 1856
Sjöberg, A. T. Öfre Norrlands fasta försvar 1895