Forsberg, Carl David (8405f)

TitelsidaOm boken
Forsberg, Carl David, 1793-?
Stadganden rörande rotehållaren och soldaten wid indelta infanteri-regementerne. Afd. 2, Artikel 13, Norrbottens och Westerbottens fält-jägare-korpser(f. d. Westerbottens fält-jägare-regemente) / på Kongl. Maj:ts nådigste befallning, ur gällande författningar sammandragna / af C. D. Forsberg. Stockholm, 1849. 58 s. ; 21 cm
Annan titel: Stadganden rörande Norrbottens och Westerbottens fält-jägare-korpser.

Del av: Stadganden rörande rotehållaren och soldaten wid indelta infanteri-regementerne . Stockholm, 1844-1855

Sökord
Författningar; rotering; soldater; infanteri; fältjägare

Läs boken i modernt teckensnitt (PDF-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)