Lindblom, Lars Conrad (8806l)

Bild ur bokenOm boken
Lindblom, Lars Conrad, 1848-?
Räknekurs för småskolor och folkskolor, framställd genom räkne-exempel: ordnade enligt normalplanen / af L. C. Lindblom. – Härnösand, 1885. 175 s. + facit (16 s.)
Varianttitel: Laskukurssi pikkukouluja ja kansakouluja varten.
Parallelltext på svenska och finska.

 

Sökord
Matematik; räknebok; skolor; folkskolor

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

För mer information om Lindblom se Svensk Läraretidning. (nytt fönster)
[tillgänglig 2008-10-14]