Naturvetenskap 1800

Namn Titel Årtal
Andersson, N. J. Conspectus vegetationis Lapponiæ 1846
Berlin, N. J. Opprkirja luontotiethesen kansakouluin oppilaisille 1859
Blanck, O. Der schwedischen Provinz Norrbotten… 1866
Falk, J. A. Malmfält och fyndigheter i Norrbotten 1890
Fegræus, T Jordaflagringarna i några af Norrlands elfdalar… 1890
Fredholm, K. A. De glaciala företeelserna i Norrbotten… 1891
Fredholm, K. A. Norrbottens geologi… 1886
Hellbom, P. J. Bidrag till Lule lappmarks lafflora 1875
Hermelin, S. G. Mineral historia öfver Lappmarken… 1804
Hjelt, H. Vegetationen i en del af Kemi lappmark… 1885
Hällström, C. P. Förteckning på de orters geografiska… 1803
Læstadius,C.
P.
Växtligheten i Torneå Lappmark 1860
Læstadius, L. L. Botaniska anm. gjorda i lappmarken… 1823
Roman, A. Om Norrbotten och dess lappmarker… 1818
Svanberg, J. La determination d’un arc du méridien… 1805
Svenonius, F. Bidrag till Norrbottens geologi 1880
Svenonius, F. Forskningsresor i Kvikkjokks fjälltrakter… 1895
Svenonius, F. Strandlinierna vid Torne träsk 1898
Wahlenberg, G. Flora Lapponica 1812
Wahlenberg, G. Lappska fjällens höjd och temperatur… 1808
Wibeck, E. John Wolleys fågelfaunistiska arbete… 1930
Zetterstedt, J. W. Insecta Lapponica 1840