Roman, Abraham (8101r)

TitelsidaOm boken
Berättelse om Norrbotten och dess lappmarker, enligt kongl. maj:ts och rikets höglofl. bergscollegii beslut / utgifven af Abraham Roman. – Stockholm, 1818, hos Zacharias Haeggström. – 133 s. ; 24 cm + 1 karta
Inre titel: Berätelse om den undersökning, som, till följe af kongl. maj:ts nådiga skrifvelse den 13 maj 1817, blifvit hållen uti Norrbotten och dess lappmarker, för att utröna möjligheten, att med fördel tillgodogöra de rika jernmalmsberg, som derstädes finnas, ingifven till kongl. maj:ts och rikets höglofl. bergscollegium den 27 februari 1818.

Sökord
Norrbotten; lappmark; kartor; järn; bergsbruk; Kengis bruk; folkmängd; Jukkasjärvi; Pajala; Överkalix; Övertorneå; älvar; masugnar; Svartlå bruk; Fahlrot; kartor

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)