Wahlenberg, Göran (8011w)

SulitelmaOm boken
Wahlenberg, Göran, 1780-1851
Berättelse om mätningar och observationer för att bestämma lappska fjällens höjd och temperatur vid 67 graders polhöjd förrättade år 1807 / af Göran Wahlenberg. Stockholm, 1808
Med karta och tre utsigter.
Med tabeller över barometerobservationer.

Sökord
Geofysik; geografi; Lappland; mätningar; observationer; klimat; Kvikkjokk; Folden; Sulitelma; glaciärer; snö; berg; laviner; trädgränsen; temperatur; kartor; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Se även Geografisk och ekonomisk beskrifning om Kemi lappmark…

För mer information om Wahlenberg se Svenskt biografiskt handlexikon[tillgänglig 2008-10-14] (nytt fönster)