Wibeck, Edvard (9304w)

John Wolley vid 35 års ålderOm boken
Wibeck, Edvard, 1877-1972
John Wolleys fågelfaunistiska arbete i svenska och finska lappmarken 1853-1857. – S. 193-202, 241-254.
Ur Fauna och Flora 1930. Häft. 5 och 6.

 

 

Sökord
Naturvetenskap; fåglar; fågelägg; Sverige; Finland; Lappland; lappmark

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Så här upplevde Wolley sin vistelse i Lappland på 1850-talet
Mygg, flugor, knott och löss, snuskiga kvarter, inga sängkläder, intet bröd, sur mjölk, rått renkött, hårt som själva bordsskivan, gjorde till en början min tillvaro ganska lyxfri! Ville jag tvätta mig, fick jag vattnet inburet i samma skål, som förut stått på matbordet. Allt detta gör en expedition här uppe mycket annorlunda, än vad den gestaltar sig, om man hemma i England går ut en dag för att på kvällen vända tillbaka till sitt goda kvarter. (s. 243)

Se även Projekt Runebergs digitala kopia av texten i Fauna och Flora