Hermelin, Samuel Gustaf (8009h)

Luppiowara uti Öfvertorneå sockn

Om boken
Hermelin, Samuel Gustaf, 1744-1820
Försök till mineral historia öfver Lappmarken och Vesterbotten / af friherre S.G. Hermelin. – Stockholm, 1804. – 70 s. ; 26 cm.
Med karta över Gelliware Järnmalmsberg.
Med karta över Swappawara koppar och järngrufwor uti Torneå Lappmark.
Med ritning över Luppiowara.

Sökord
Malm; järn; koppar; bly; mineraler; Luleå; Torneå; lappmark; Västerbotten; Jukkasjärvi; Svappavaara; Kirunavaara; Loussavaara; Junosuando; Gällivare; Jokkmokk; Piteå; Nasafjäll; Umeå; Bygdeå; Lövånger; Burträsk; Skellefteå; Råneå; Kalix; Luppio; Övertorneå; Svanstein; kartor; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Hermelin, Samuel Gustaf, friherre, kartograf och bruksidkare.
Hermelin inventerade landets naturresurser och presenterade dem med bl.a. kartor, vilket resulterade i det s.k. Hermelinska kartverket. Under arbetet med kartverket väcktes Hermelins intresse för Norrbotten. Hermelin ansåg att ett ökat jordbruk i Norrbotten skulle förbättra det lokala klimatet och köpte därför mark och bedrev jordbruk och nyodling, främst i Rånedalen, där han ägde 173 hemman och nybyggen. Framför allt ägnade han sig ändå i Norrbotten åt kostsamma bruksanläggningar. År 1799 förvärvade han Meldersteins bruk. I hans egendomar ingick sågverk, masugnar, blåsugnar och hamrar. Hermelin tvingades i konkurs 1812 då den ekonomiska verkligheten innebar höga transportkostnader, bristande yrkeskunskap och växlande avsättning.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 2, s. 86